Balans is Alles

Werkwijze Balans is Alles Professional Organizing en Coaching

Professional Organizing kan je helpen je leven in balans te brengen. Je ervaart hierdoor meer rust, hebt overzicht en houd tijd en budget over voor hobbies en vrije tijd.

Balans is;
- spullen minimaliseren.
- weten wat je hebt en wat je kunt.
- leren opruimen en slim opbergen.
- weten hoe en waar je spullen terugvind.
- je dag, huiswerk of huishouden leren plannen.
- taken zo efficiënt mogelijk aanleren.
- gewoontes aanleren.
- overzicht hebben over je geldzaken.
- je administratie veilig op orde hebben.
- je leef- en werkruimte zo inrichten dat deze voor jou werkt.
- leren weggooien en afscheid nemen.
- keuzes leren maken en prioriteiten stellen.
- alternatieven achter de hand hebben voor als alles fout loopt.
- je tijd zo inrichten dat verplichte of moeilijke taken/zaken afgewisseld worden met vrijwillige of plezierige taken.
- duurzaam worden.
kortom: Balans is Alles!!

werkwijze; stappenplan in t kort;

We maken vrijblijvend kennis per mail of telefoon.

Bij u thuis spreken we af. Ik bekijk de situatie en bespreek samen met u tegen welke punten u oploopt en wat u verwachtingen zijn van het eindresultaat. Ook bekijken we welke zaken de meeste prioriteit hebben en hoeveel tijd er door u aan besteed kan worden per sessie. ( Normaal is een sessie max.3 uur)

Vervolgens maak ik een vrijblijvende offerte. Hierin omschrijf ik de gewenste doelen met eventuele tussendoelen.
Door middel van een plan van aanpak maak ik overzichtelijk hoeveel tijd ( in sessies), energie en budget er nodig is. Naast het coaching tarief maak ik u vast attent op eventueel door u aan te schaffen materialen.( ik maak een schatting met gemiddelde prijzen).
Mijn streven als Professional Organizer is zo duurzaam mogelijk om te gaan en dus materialen te (her) gebruiken die al voorhanden zijn bij uw thuis.

Na het door u akkoord gaan met de offerte plannen we samen de sessie of sessies in.

En dan gaan we aan de slag; Een Organizer werkt niet voor u, maar met u samen.
Ik loop met u mee, kijk mee, denk mee, adviseer en help mee, maar wanneer er keuzes gemaakt worden, ben u zelf degene die deze maakt. Dat is niet alleen zo wanneer we aan de slag gaan met het opruimen en minimaliseren van spullen.
Als Professional Organizer kan ik je ook helpen bij een efficientere indeling van ruimtes, maar ook coachen op administratief vlak. Denk dan aan efficiënt agendabeheer, prioriteiten stellen, menuplanning, huishoudschema's of taken organiseren. Grip krijgen en houden op je tijd, energie en budget.
Tussentijds evalueren we op we nog op het juiste pad zijn of dat er doelen aangepast of een stap verkleind of vergroot gaat worden.

Na het afronden van het traject volgt een eind evaluatie. De nazorg bestaat uit een telefonisch gesprek na 2-3 maanden, ook kunt u gedurende deze periode nog vragen om feedback over aangeleerde acties. Het is altijd mogelijk om een herhaalsessie in te plannen. Of samen aan een nieuw traject te beginnen.

In de toekomst is ook Virtual Organizing mogelijk!

Wilt u een afspraak maken of meer informatie, neemt u dan contact op.

Algemene Voorwaarden Privacyverklaring

Balans is Alles, Professional Organizing & Coaching

Organizing is a practise, not a project
(Meagan Francis)

naar boven